TYSKLAND

TYSKLAND

Tyskland, eller Forbundsrepublikken Tyskland som landet offisielt heter ligger sentralt plassert i Europa. Landet utgjøres av 16 delstater, og er et av de største industriland i verden. Grensene i nord går mot Nordsjøen, Danmark og Østersjøen. I øst går de mot Polen og Tsjekkia og i sør mot Østerrike og Sveits. Den vestlige grensen går mot Frankrike, Luxembourg, Belgia og Nederland. Måler du i BNP (Bruttonasjonalprodukt) vil du finne at Tyskland er det største medlemslandet i Den europeiske union.

Tyskland er også det mest folkerike landet på det Europeiske kontinent. Her bor det nemlig 80 millioner mennesker og litt til. De snakker tysk, men det finnes også minoritetsspråk her, som nedertysk, friskis, dansk og sorbisk. De er anerkjente, men ikke sidestilte. Hovedstaden i landet er Berlin, som også er en av delstatene og den største byen i landet. Berlin er et senter for både politikk, kultur og vitenskap og her finner du noen av de beste universitetene i verden. Innbyggerne her kommer fra 180 ulike nasjoner, og det er liten tvil om at Berlin virker svært tiltrekkende på mange, takket være liberal livsstil og kunstnerisk frihet. Festivaler, uteliv og arkitektur er også elementer som virker tiltrekkende på mange.

Berlin

Berlin har en historie som strekker seg helt tilbake til 1200-tallet. Første gang den tjenestegjorde som hovedstad var i 1701, for kongeriket Preussen. Den har vært hovedstad i det vi i dag kjenner som Tyskland siden 1871. Byen ble svært ødelagt under andre verdenskrig og opplevde deretter en periode der den var delt i to. I 1990 forsvant endelig muren og byen ble gjenforent som en hel hovedstad. Går du en tur i Berlin kan du nesten ikke annet enn å snuble over det ene minnesmerket etter det andre fra denne turbulente perioden i det 20. århundre. Jobben med å bygge byen opp igjen, gjorde at den fikk kallenavnet «verdens største byggeplass». Levekostnadene er lave i Berlin, noe som bidrar til at byen er et av de største turistmål i hele Europa.

Utvekslingsstudent i Tyskland

Tyskland har mye å by på for deg som ønsker å reise hit som utvekslingsstudent. Her kan du oppleve Bayern i sør eller de fantastiske storbyene Berlin og Hamburg lenger mot nord. Det er mange grunner til å velge et år i Tyskland. Landet er den viktigste handelspartneren vår og dermed er det alltid behov for mennesker som kjenner til tysk kultur og språk. Andre grunner er at Tyskland er langt fremme når det kommer til gjenvinning av avfall og utvikling av alternative kilder til energi. Er du interessert i slike emner, er dette definitivt landet for deg. Er du glad i realfag, som matte og fysikk, er dette fag som står sterkt i den tyske utdannelsen. Her vil du altså kunne få et reelt forsprang.

Som utvekslingselev går du på skole i Tyskland og følger undervisningen på lik linje med tyske ungdommer. Dermed er det viktig at du gjør en ekstra innsats for å lære språket så raskt som mulig. Ved å bo hos en vertsfamilie får du anledning til å praktisere kunnskapen din også utenom skoletiden.

Den tyske skolen har tre systemer. De to første er Hauptschule og Realschule, som er for de som går yrkesfag. Det siste systemet er Gymnasium, og dette tilsvarende studiespesialisering. Lærerne er faglig sterke og stiller store krav til elevene, noe mange norske elever opplever som inspirerende. Vær også oppmerksom på at forholdet mellom elev og lærer er langt mer formell enn i Norge.

Privacy Policy